CocoGat no retira gats del carrer, ja que aquesta acció no representaria cap solució. Per això s’aplica el model CER (captura, esterilització, retorn) sobre les colònies naturals, que són els grups de gats ja existents que conviuen en un espai.

Un cop els gats són capturats, se’ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que no pateixin cap malaltia greu, se’ls esterilitza i se’ls fa una petita marca a l’orella per identificar-los. D’aquesta manera se’ls retorna a l’espai ón van ser capturats.

El model CER és un mètode que permet eliminar les molèsties causades per les colònies de gats (baralles, orins, miols en periòdes de zel…)  i reduir els  riscos sanitaris, tant pels animals com pels veïns. Aquesta acció resulta en una millora de la qualitat de vida dels animals i de la ciutadania que hi conviu.

Raons per aplicar i promoure el model CER

  • Estabilitza i disminueix la població de gats del carrer, ja que interromp la seva reproducció, i es traslladen els cadells sociables a refugis per la seva adopció.
  • Millora la qualitat de vida dels gats
  • Millora la qualitat de vida de les comunitats

En un estudi dut a terme a la Universitat de Florida durant 11 anys, el nombre de gats al campus va disminuir en un 66% i 4 anys després de l’inici van deixar de produir-se nous naixements.

Estem negociant amb els respecius ajuntaments la instal.lació de menjadores fixes per les colònies ja controlades, on els gats puguin ser alimentats sense provocar brutícia al carrer, així com uns rètols ón s’informi que dita colònia ja està controlada.

Gatos